De Brinck huisartsenpraktijk

Spoednummer 0174 240 240

Aanvullende diensten

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag doorgeven, ook in het weekend. Bel hiervoor met telefoonnummer 0174 213 009.

Bloedprikken?

Heeft uw huisarts u gevraagd bloed te laten afnemen? Een van onze assistentes neemt dan een kleine hoeveelheid bloed bij u af. U kunt hiervoor een afspraak maken. Dagelijks kunt u terecht voor bloedafname:

  • maandag tot en met vrijdag van 08.30-09.00 uur

Een keer per dag haalt het laboratorium de buisjes op. Het duurt dan gemiddeld vijf werkdagen voordat de resultaten bekend zijn en er een behandelplan gemaakt is door de arts. Wij vragen u hiervoor zelf te bellen tijdens het telefonisch spreekuur met de assistente tussen 11.30-12.00 uur.

Wrattenbehandeling met stikstof

Kleine of grote wratten kunnen vervelend zijn. Bovendien loopt u het risico van besmettingsgevaar. Vraag uw huisarts of de wratten kunnen worden weggehaald met stikstof. Door de wrat enkele keren aan te stippen met stikstof, zal deze na korte tijd verdwijnen. Een van de assistentes voert de behandeling uit.

Kleine chirurgie

Een plekje dat in de weg zit of waar u zich zorgen om maakt zoals een moedervlek, een abces of een ingegroeide teennagel: voor u kunnen dergelijke aandoeningen vervelend zijn. Overleg daarom met uw huisarts wat er eventueel aan te doen is en of het medisch verantwoord is om het te verwijderen. Zo ja, dan zijn veel kleine chirurgische ingrepen door ons eigen team uit te voeren.

ECG

Om een goede inschatting te maken van uw kans op hart- en vaatziekten, kan uw huisarts u adviseren een ECG te laten maken. Zo’n ECG is een registratie van uw hartslag in rust. Een ECG geeft veel informatie over hartziekten. Is er wel sprake van een hartaandoening? Of is het een onschuldige afwijking? Is het een hartritmestoornis of gaat het om bijvoorbeeld een hartinfarct van jaren geleden?

24-uurs bloeddrukmeting ABPM

Natuurlijk laat u regelmatig uw bloeddruk meten. Maar een meting blijft een momentopname. Soms kan de huisarts besluiten dat het verstandig is uw bloeddruk gedurende een langere periode te monitoren. Dat kan met de ABPM-methode (Ambulant Blood Pressure Management): u krijgt 24 uur per dag een klein apparaatje om dat continu uw bloeddruk meet en registreert. Zo kan uw huisarts beter beoordelen of aanvullende behandelingen tegen hoge bloeddruk wenselijk zijn.

Longfunctietesten via spirometrie

Heeft u last van kortademigheid, een piepende ademhaling of een hoest of verkoudheid die niet overgaat? Dan kunt u last hebben van een onderliggende longaandoening. Uw huisarts kan besluiten dit verder te onderzoeken. Zo nodig kan er een longfunctietest (een ‘spirometrie’) worden afgenomen die aangeeft of er sprake is van astma, COPD of dat er mogelijk aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak.

Plaatsing/verwijdering spiraaltje

Het spiraaltje is een veilige en betrouwbare methode die voor langere tijd zekerheid biedt tegen ongewenste zwangerschappen. Het plaatsen van een spiraaltje gebeurt bij ons in de eigen praktijk. Ook voor het verwijderen ervan kunt u bij De Brinck terecht.

Begeleiding diabetes mellitus type 2

Is bij u de diagnose diabetes mellitus type 2 gesteld, dan kan dat uw persoonlijke leven behoorlijk beïnvloeden. De Brinck begeleidt u in hoe om te gaan met diabetes, hoe dit in te passen in uw leefstijl. Dat varieert van het regelmatig controleren van de bloeddruk tot adviezen om uw levensstijl aan te passen. Ook verwijzen we u periodiek naar een oogarts en eventueel een pedicure die ervaring hebben met diabetes. Dit gebeurt door een van de assistentes of de praktijkondersteuner, in nauwe samenwerking met uw huisarts.

Leefstijladviezen

Als u diabetespatiënt bent, is het noodzakelijk om uw levensstijl aan te passen. Hoe kunt u toch uw huidige leven blijven leiden en toch rekening houden met uw ziekte? Bij De Brinck zijn we ook gespecialiseerd in leefstijladviezen. Die krijgt u van de assistentes of van de praktijkondersteuner.

Begeleiding COPD

Als bij u de diagnose COPD is gesteld, moet u meer rekening gaan houden met een aantal belangrijke factoren. Bij De Brinck staat u er nooit alleen voor: we helpen u graag uw leven weer zó op de rails te zetten dat benauwdheidsklachten u niet hinderen in het dagelijks leven. Bij De Brinck kunt u rekenen op begeleiding op maat.

Begeleiding van stoppen met roken

Al vaker geprobeerd te stoppen met roken, maar elke keer tevergeefs? Zonder goede ‘coach’ langs de lijn is dat ook een moeilijke opgave. De Brinck kan u helpen om effectief de sigaret af te zweren. We hebben uitstekende ervaringen opgedaan met de persoonlijke begeleiding van rokers. Ook u maken we in korte tijd met succes ex-roker!

Risico-inschatting hart en vaatziekten/ Cardiovasculair Risico Management

Zonder dat we het ons bewust zijn, lopen we veel risico op hart- en vaatziekten. Te vaak en te veel alcohol, te weinig beweging, een te hoog gewicht of ongezond eten: weet u precies hoeveel risico u loopt? En wat u eraan kunt doen om gezond oud te worden? De Brinck staat voor u klaar om u op maat te begeleiden met een aanpak die bij u past.

Doppler onderzoek

Het Doppler onderzoek is een betrouwbare methode om de doorstroming in uw onderbenen te controleren. Het is een onderzoek waarvoor u terecht kunt in de vertrouwde omgeving van De Brinck. Met behulp van geluidsgolven wordt de doorstroming onderzocht. Zo krijgt uw huisarts een goed beeld of u wel of geen vernauwde slagaders (‘etalagebenen’) heeft.