0174 240 240 Spoednummer
0174 213 009 Praktijknummer
Gesloten Tot maandag 08:00 uur

AVG Privacy Wet

AVG Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) ingegaan. Bij deze willen wij u informeren dat Huisartsenpraktijk De Brinck alle voorzorgsmaatregelen treft om aan deze wet te voldoen.
Zie onderstaande link voor de privacyverklaring van Huisartsenpraktijk De Brinck.
Privacyverklaring

Aanvraagformulier wijzigen gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Indien u dit wenst, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
De huisarts zal dan met u het gesprek hierover aangaan.
Aanvraagformulier

Wetenschappelijk Onderzoek

Uw huisarts werkt mee met wetenschappelijk onderzoek.
Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg.
Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de verzamelde gegevens van meerdere huisartsen in Nederland een antwoord te geven op vragen als:
• Welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
• Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
• Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?
Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

Uw gegevens
Uw huisarts werkt mee aan dit onderzoek. Dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.
Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Bezwaren?
Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.

Voor meer informatie:

www.IPCI.nl
Scroll naar boven 0174 240 2400174 213 009